Publicerad 2021-11-24 11:20

Senast uppdaterad 2021-11-24 11:35

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 22 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.