Publicerad 2021-11-25 12:47

Senast uppdaterad 2021-11-25 12:53

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.