Publicerad 2021-04-28 08:56

Senast uppdaterad 2021-04-28 08:59

Anslag: justerat protokoll.

Miljönämnden hade sammanträde 20 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.