Publicerad 2021-04-29 09:04

Senast uppdaterad 2021-04-29 09:07

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 28 april. § 69 i protokollet är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.