Publicerad 2021-04-29 09:30

Senast uppdaterad 2021-04-29 09:33

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 april. § 56 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.