Publicerad 2021-05-04 08:38

Senast uppdaterad 2021-05-04 08:41

Anslag: justerat protokoll

kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 maj. § 264 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.