Publicerad 2021-05-04 08:45

Senast uppdaterad 2021-05-04 08:48

Anslag: justerat protokoll

Servicenämnden hade sammanträde 27 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.