Publicerad 2021-05-04 12:54

Senast uppdaterad 2021-05-04 12:59

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 28 april. § 42 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.