Publicerad 2021-05-04 15:54

Senast uppdaterad 2021-05-04 16:00

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 27 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.