$left
$middle

Publicerad 2021-05-06 08:57

Senast uppdaterad 2021-05-06 12:34

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämndens presidium § 12 hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.