$left
$middle

Publicerad 2021-05-06 12:34

Senast uppdaterad 2021-05-06 12:38

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 27 april. §§ 135-189 i protokollet är nu justerat och har tilkännagivits genom anslag.