$left
$middle

Publicerad 2021-05-06 12:39

Senast uppdaterad 2021-05-06 12:43

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden arbetsutskott hade sammanträde 4 maj. §§ 49-57 i protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag.