$left
$middle

Publicerad 2021-05-06 12:43

Senast uppdaterad 2021-05-06 12:47

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden trafikutskott hade sammanträde 4 maj. §§ 28-38 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.