Publicerad 2021-04-23 15:19

Senast uppdaterad 2021-04-23 15:22

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 16 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.