Publicerad 2021-06-09 15:04

Senast uppdaterad 2021-06-09 15:08

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 1 juni. §§ 39-41 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.