$left
$middle

Publicerad 2023-09-15 13:06

Senast uppdaterad 2023-09-15 13:08

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv