$left
$middle

Publicerad 2022-11-17 08:01

Senast uppdaterad 2022-11-17 08:08

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. §§ 96-104 i protokollet är nu justerat och har tillgännagivits genom anslag.

sv