$left
$middle

Publicerad 2022-11-17 08:08

Senast uppdaterad 2022-11-17 08:12

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 8 november. §§ 75-85 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv