$left
$middle

Publicerad 2022-11-17 08:13

Senast uppdaterad 2022-11-17 08:20

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 17 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv