$left
$middle

Publicerad 2022-01-12 08:21

Senast uppdaterad 2022-01-12 08:25

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 12 januari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.