$left
$middle

Publicerad 2022-01-12 11:22

Senast uppdaterad 2022-01-12 11:28

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 28 december. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.