Publicerad 2021-06-08 12:37

Senast uppdaterad 2021-06-08 12:41

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads - och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivist genom anslag.