Publicerad 2021-06-08 11:41

Senast uppdaterad 2021-06-08 12:36

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 31 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.