$left
$middle

Publicerad 2022-06-14 15:36

Senast uppdaterad 2022-06-14 15:39

Anslag: justerat protokoll

Kommynstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. § 387 i protokollet justerades omedelbart och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll från 13 juni.