$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 15:34

Senast uppdaterad 2022-06-16 15:42

Anslag: justerat protokoll

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 16 juni. § 82 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.