$left
$middle

Publicerad 2022-06-14 15:43

Senast uppdaterad 2022-06-14 15:46

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. § 387 i protokollet justerades omedelbart och har tillkännagivits genom anslag.