Servicenämnden är förvaltningens politiska ledning. Här kan du ta del av föredragningslistor, protokoll, vilka ledamöter som sitter i nämnden och när de sammanträder.