Här kan du se hur Stadsbyggnadskontoret leds, både operativt och politiskt.