Personligt ombud

Personligt ombud riktar sig till personer över 18 år som lever med psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera.

Om du ingår i målgruppen och tar kontakt med oss får du träffa två ombud för ett samtal. Där får du beskriva din situation och vad du behöver stöd med. Om vi har lång kö och många vill ha stöd av ett ombud kommer vi att prioritera de personer som vi bedömer har störst behov.

Ombudet som tar emot samtalen är Lisa Ragnesund (0709-72 85 27).

Om du har varit i kontakt med oss och har fått beskedet att du kommer att få ett personligt ombud kontaktar vi dig så snart vi kan.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör personligt ombud kan du vända dig till Magdalena Nilsson (se kontaktruta nedan).

Du kan också fylla i formuläret Lämna synpunkter på vård och omsorg
(välj funktionsstödsförvaltningen på fråga 1).

Formulär Lämna synpunkter på vård och omsorg

Vem kan få hjälp?

Du som är över 18 år, lever med psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera. Det behövs inget beslut eller någon remiss för att komma i kontakt med personligt ombud. Att få ett personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet, en bedömning av behovet görs i varje enskilt fall.

Vilken hjälp kan jag få?

Personligt ombud verkar tillsammans med dig för att du ska få tillgång vård, stöd och service utifrån dina egna önskemål samt behov och lagliga rättigheter. Om du behöver mer hjälp eller inte är nöjd med hur hjälpen fungerar kan ett personligt ombud stötta dig i att förändra detta.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att uppnå dina mål:

Det kan handla om

  • Att uppleva högre självständighet och livskvalitet
  • Att känna möjlighet att vara delaktig i samhället
  • Att få ett fungerande nätverk omkring dig och att olika aktörer samverkar

Vi finns till för dig

  • Vi arbetar tillsammans på ditt uppdrag
  • Stödet är frivilligt och kostar ingenting
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi har ingen journalföring/dokumentationsplikt utan för endast vissa uppgifter för verksamhetens statistik
  • Vi träffas på dina villkor i den miljö där du känner dig bekväm

Personligt ombud är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp ska du vända dig till:
Malmö stads Sociala jour (040-34 56 78 alla dagar 08.00-03.00) eller Psykiatriska akutmottagningen i Malmö (040-33 80 00 dygnet runt).

Personligt ombud

 

Besöksadress

Gråbrödersgatan 9b, Malmö Länk till karta
(Hörnet Gråbrödersgatan och Hyregatan)

Mer information (pdf, 1.2 MB)

Senast ändrad: 2018-06-28 15:25