$left
$middle

Årsredovisning

Malmö stad har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin som svept över världen under 2021. Detta har inneburit utmaningar för kommunen och dess verksamheter på sätt som det inte var lätt att planera inför.

sv