$left
$middle

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Hon företräder socialdemokraterna och tillträdde i juli 2013.

sv