$left
$middle

Stadionområdets anläggningar

Stadionområdet tillsammans med Malmö som stad är den perfekta kombinationen för fritids – och idrottsevenemang. Med flera arenor och lokaler på samma ställe blir det möjligt att arrangera stora evenemang med flera aktiviteter parallellt.

sv