$left
$middle

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur malmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.­