Resursteam Heder

Resursteam Heder är till för dig upp till 25 år, tjej, kille och/eller HBTQ-ungdom, som lever med kontroll, press och/eller hot på grund av heder. Vi kan också vara ett stöd för dig som yrkesverksam i dina samtal och kan hjälpa till med rådgivning, metodstöd och säkerhets- och riskbedömningar.

För dig som ung

Får du vara kär i eller kompis med vem du vill? Har det börjat pratas om att du måste gifta dig? Måste du hämnas för din familjs skull? Måste du vakta någon i din familj eller släkt? Riskerar du att skickas utomlands för att du ska uppfostras? Är du orolig för att du ska dra skam över din familj? Eller har det hänt något annat som du behöver prata om?

Du kanske behöver någon att fundera tillsammans med, berätta om hur du har det, hitta idéer om hur du skulle vilja ha det eller få reda på mer information om vad det finns för stöd eller hjälp att få? Vi kan träffa dig på din skola, förening, socialtjänst, annan verksamhet eller organisation där du är.

Ring oss så kan vi prata mer! Du kan också mejla oss. Telefonnummer och mejladress hittar du längst ned på sidan.

För dig som arbetar med ungdomar

Vi i Resursteam Heder kan vara med vid samtal med ungdomar upp till 25 år som ett konsultativt stöd för dig. Vi kan också vara behjälpliga med rådgivning, metodstöd och säkerhet- och riskbedömningar. Vi träffas på din arbetsplats eller annan lämplig plats.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 14:15