Cleantech

Inom Malmö Cleantech City utvecklas en så kallad testbed i Rosengård, för att visa upp ny miljöteknik där staden används som demonstrationsyta.

Genom att etablera nätverk kan aktiviteter och miljötekniksatsningar samordnas och bidra till att stärka samarbetet med näringslivet samtidigt som en nyfikenhet för nya teknikinnovationer väcks.

I satsningen ingår förutom testbed även marknadsföring och en dialog med miljöteknikföretag om framtidens miljötekniklösningar för den hållbara staden.

Senast ändrad: