Se filmen ”Rosengård i förvandling – HSB:s bostadsrättsförening Hilda”

Hållbara Hilda

BRF Hilda är Malmös näst största bostadsrättsförening med cirka 2 400 boende i 767 lägenheter. Genom omfattande renoveringar av de 16 bostadshusen tog föreningen ett helhetsgrepp kring ekologisk omvandling.

Hållbara Hilda initierade det miljöinriktade förändringsarbete som nu pågår i stadsdelen. Bostadsrättsföreningens satsning på en hållbar renovering blev navet kring vilket de andra investeringarna samlades. Satsningen har rönt stort intresse hos andra fastighetsägare i Malmö, Sverige och omvärlden och vi ser fram mot efterföljare.

Målet var att få Hilda att försörjas till 50 procent av förnybar energi och minska energi- och vattenförbrukningen med 40 procent. Föreningen har installerat solceller, förberett för matavfallskvarnar, nya värme- och ventilationssystem med mera.

Hållbara Hilda har fått mycket uppmärksamhet, både internationellt och nationellt. Föreningen har blivit en modell för hållbar renovering som ger minskade koldioxidutsläpp och ökat deltagande och trygghet, och som även är långsiktigt ekonomiskt hållbar.

Climate Living In Cities Concept

BRF Hilda medverkade även i projektet CLICC (Climate Living In Cities Concept) som drevs av miljöförvaltningen i Malmö stad 2010-2014. CLICC syftade till att minska koldioxidanvändningen och ställa om till ett mer klimatsmart liv i staden. Fokus låg på hemmet, transporter, mat och konsumtion. Läs mer

Läs mer:
Faktablad om Hållbara Hilda (pdf, 265.7 kB)

Senast ändrad: 2021-03-03 10:08