Se filmen ”Rosengård i förvandling - Rosengårdsstråket”

Rosengårdsstråket

Rosengårdsstråket är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig mellan Rosengård och Station Triangeln och som är kopplade till cykelvägar som leder både till Västra Hamnen och till Malmös östra ytterområden.

Nya platser längs stråket har byggts för att öka tryggheten och möjligheterna för Malmöborna att välja Rosengårdsstråket som mötesplats och som transportlänk. Intill Bennets Bazaar har en tidigare parkeringsplats gjorts om till det som idag är Örtagårdstorget. Det fungerar både som en vardaglig mötesplats och som marknads- och arrangemangasplats vid speciella tillfällen.
Läs mer om Örtagårdstorget här

Ett stenkast från torget ligger lunchserveringen och mötesplatsen Yalla trappan där utemiljöerna uppgraderats med sittplatser, belysning och grönska.

En annan plats längs stråket är Rosens Röda matta. Det är en aktivitetsyta som byggts upp tillsammans med lokala ungdomar, mestadels tjejer. Platsen invigdes i sept 2013 och har sedan dess varit scen för ett antal arrangemang av olika slag. Läs mer om Rosens Röda matta här.

Under projektets gång har Rosengårdsbor, föreningar, konstnärer, arrangörer och lokalt näringsliv engagerats i platsernas utveckling och kring hur stråket har kunnat göras mer levande och attraktivt. Förutom de beskrivna platserna har mindre stadsodlingar också blivit till längs stråket.

Senast ändrad: