Lärvux och SUV

Lärvux vänder sig till dig som är i behov av särskilt stöd för att komma vidare i studier eller mot arbete.

Du kan också få stöd i dina studier när du läser SFI eller kommunal vuxenutbildning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-28 08:07