Publicerad 2019-06-12 14:09

Senast uppdaterad 2019-06-12 14:14

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.