Publicerad 2019-05-14 08:00

Senast uppdaterad 2019-05-14 08:02

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.