Publicerad 2019-05-15 13:31

Senast uppdaterad 2019-05-15 13:33

Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.