Publicerad 2019-06-04 11:04

Senast uppdaterad 2019-06-04 11:07

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.