Publicerad 2019-06-05 15:20

Senast uppdaterad 2019-06-05 15:22

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.