Publicerad 2019-09-02 16:41

Senast uppdaterad 2019-09-02 16:45

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.