Publicerad 2019-09-04 10:58

Senast uppdaterad 2019-09-04 11:32

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 27 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.