Publicerad 2019-05-03 09:04

Senast uppdaterad 2019-05-03 09:07

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.