Publicerad 2019-05-07 07:42

Senast uppdaterad 2019-05-07 07:43

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännnagivits genom anslag.