Publicerad 2019-05-07 13:20

Senast uppdaterad 2019-05-07 13:25

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat (utom §49 som justerade omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.