Publicerad 2019-05-07 15:38

Senast uppdaterad 2019-05-07 15:41

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat (§277 i protokollet är omedelbart justerat) och har tillkännagivits genom anslag.