Publicerad 2019-05-09 13:36

Senast uppdaterad 2019-05-09 13:43

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.